Privaatsus

Hea klient!

Alates 25. maist 2018 hakkab kehtima Euroopa Liidu määrus 2016/679, mis puudutab isikuandmete kaitsmist (GDPR, inglise keeles General Data Protection Regulation). Isikuandmeid töötlevad organisatsioonid peavad tagama isikuandmete kaitse kooskõlas GDPR-iga. (Soovi korral saab teema kohta lugeda Andmekaitse Inspektsiooni veebist, kus antud teemast põhjalik eestikeelne ülevaade: https://bit.ly/2KlHZb5.)

Teie konfidentsiaalsuse tagamine on OÜ Interframe töö tähtis aspekt. OÜ Interframe järgib riiklikke ja ELi andmekaitset käsitlevaid õigusakte kõikides toimingutes ja süsteemides, kus isikuandmeid töödeldakse.

Antud Konfidentsiaalsusleping sisaldab teavet sellest, missugused kasutaja andmed võivad olla kätte saadud Interframe rakenduse või www.interframe.ee veebilehe kasutamise ajal ja kuidas neid kasutatakse.

 

Personaalse info saamine

OÜ Interframe kogub ja kasutab alljärgnevat personaalset infot:

 • Andmeid selle kohta, kuidas kasutate interframe.ee veebilehte.
 • Andmeid kõigi operatsioonide kohta, milles te osalete sellele lehel.
 • Infot, mida sisestate veebilehel registreerumiseks.
 • Teie poolt edastatavat infot meie poolsete teenuste osutamise eesmärgil.

 

Personaalse info kasutamine

OÜ Interframe võib kasutada teie personaalset infot alljärgnevatel eesmärkidel:

 • Veebilehel töö toetamiseks.
 • Spetsiaalselt teile mõeldud veebilehe personifitseerimiseks.
 • Teile juurdepääsu võimaldamiseks kõigile veebileheteenustele.
 • Teid puudutava info avaldamiseks veebilehel.
 • Teie poolt tasumisele kuuluvate teenuste pakkumine.
 • Teile osutatud teenuste kohta väljavõtte ja arve saatmiseks.
 • Maksearvelduste tegemiseks.
 • Marketingi kommunikatsioonide pidamiseks.

 

Teie andmete turvalisus

OÜ Interframe püüab rakendada kõiki võimalikke tehnilisi ja korralduslikke meetmed teie isikliku info kadumise, kuritarvitamise või modifitseerimise vältimiseks. OÜ Interframe säilitab teie poolt edastatud infot üksnes turvalistel serveritel. Eriti tähtis info edastatakse üksnes šifreeritult, kasutades selleks tänapäevaseid krüptograafiameetodeid.

Kui Teil on selle teema kohta küsimusi, siis võtke palun meiega ühendust: e-mail support [at] magicnet.ee